Rozhovor s MUDr. Tomášem Omáčkou

12. 09. 2010 10:13

Rozhovor s dvojkou kandidátky Nymburských demokratů o blížících se volbách a jeho představě o komunální politice v Nymburce.

MUDr. Tomáš Omáčka (1961), lékař - chirurg.

Jak dlouho se pohybujete v komunální politice?

Třetí volební období.

Vnímáte to jako výhodu?

Je to výhoda. Umím se dobře orientovat při jednání a rozpoznám zákulisní praktiky. Vím, od koho mohu očekávat pomoc a na koho se obrátit, pokud bych chtěl prosadit věc zásadního významu.

Naučilo vás to být důraznější?

Určitě. Také vás to naučí neopakovat chyby a člověk se i politicky vyvíjí.

Kdy a jak vznikli Nymburští demokraté?

Před 4 lety. Několik lidí cítilo potřebu ovlivňovat chod města. Měli jsme společné myšlení, dlouho jsme se scházeli, až jsme se rozhodli založit stranu a dát jí název Nymburští demokraté. Vznikli jsme jako sdružení nezávislých kandidátů.

Na jaké pozici politického spektra se nacházíte?

V komunální politice bych nedělil lidi na „pravici a levici“, cítíme se být liberály. Jsme liberální strana.

Co není na radnici efektivní? V čem by měla být ještě více moderní?

Webové stránky města by mohly být udělány daleko lépe. Je nutné poskytnout jejich prostřednictvím více informací o dění ve městě. Úřad by měl být otevřenější vůči občanům. Umím si představit kontaktního úředníka, který by byl „styčným důstojníkem“ města pro styk s občany. Ten by domlouval konkrétní schůzky a hodně věcí by mohl vyřešit sám. Běžný občan musí mít možnost komunikovat třeba i se starostou, s místostarosty nebo i s členy rady.

Vy byste popřál sluchu konkrétnímu občanovi?

Ano. Na stránkách města je k dispozici můj email, a pokud bude chtít, tak se s ním rád sejdu. Ale nejsem placený zastupitel, a nemám proto úřední hodiny.

Nespoléhá se příliš na fondy z Evropské unie? Do kdy se budou čerpat?

Myslím, že do roku 2013. Z mého pohledu by měl být uvolněný třetí místostarosta, který by se staral konkrétně jen o tyto fondy. Protože fondy z EU, to je šance, která se již nikdy nebude opakovat.

Je nutné získat co nejvíce peněz, které vytvoří takové podnikatelské prostředí, které by zvedlo ekonomiku města. Získané peníze se musí co nejlépe zhodnotit. V tom má město Nymburk velký deficit. Do této chvíle město získalo jen minimum evropských dotací.

Podpora školství? Waldorfské školy? Kolik lidí by finančně dosáhlo na takovou školu?

Dovedu si představit pod hlavičkou města nějaké např. jazykové kurzy, které by město hradilo. Každý si musí ale uvědomit, že investice do vzdělání je tou nejlepší investicí. Jsou to peníze, které se v budoucnu každému vrátí.

V našem městě není žádná vyšší ani vysoká škola. Je zde prostor pro takový typ škol?

Vyšší i vysoké školy by se měly celostátně redukovat, jsem toho názoru, že jich je nadbytek, a tím pádem ztrácejí úroveň.

Projekty pro volný čas. Dětská hřiště, sportovní plácky, skate park. Jak je na tom město Nymburk?

Ve městě je úroveň těchto zařízení velmi dobrá. O letních prázdninách by se mohl podpořit příměstský tábor pro děti, které nejedou nikam a zůstávají ve městě. Sportovní akce pod hlavičkou města samozřejmě budeme podporovat. Např. formou placených instruktorů, kteří by se věnovali dětem.

Projekt koupaliště je dlouho v jednání. Je vůbec realizovatelný?

Megalomanský projekt aquaparku, který byl předložen ke schválení, je omyl. Je to projekt v řádech stamilionů a celý projekt je předimenzován. V každém volebním období se platí stotisícové částky jen za projektovou dokumentaci. Kdyby se tyto peníze věnovaly na rekonstrukci městského bazénu, tak ten už by byl dávno na slušné úrovni. Jsou to vyhozené peníze. Já nikdy pro zadávání zbytečných projektů ruku nezvednu. Každý z občanů si může o rozpočtu města a následně o takovém mrhání penězi přečíst na internetových stránkách.

Zeleň města a dobudování cyklostezek.  Jsou to pro vaši stranu důležitá témata?

To je jedna z priorit naší strany. Cyklostezky podél Labe byly vybudovány z dotací. Stezky u Labe prorůstají kořeny a za pár let budou nepoužitelné. Oprava a údržba je nutná, aby stezky vydržely do budoucna. Vhodné by byly i cyklotrasy podél frekventovaných silnic.

Podpořili byste podnikatele a  vznik malých firem?

Dovedu si představit vstřícnost při žádosti o městské prostory. Samozřejmě podpoříme takového podnikatele, který by přišel se službami, které ve městě chybí. Ale přímo financovat podnikatelskou sféru by vedlo ke korupčnímu prostředí. Ve městě se například dotuje basket. Jsem toho názoru, že je to přehnané. Posílat peníze profesionálnímu klubu je nesmysl. Investujme peníze přímo do dětí! Ať už je to sport, nebo kulturně společenské aktivity.

Žádá město nějakou zpětnou bilanci, na co byly peníze použity?

Ne, něco takového se nevyžaduje. Pokud se manažeři basketbalového klubu rozhodnou vyplatit si přemrštěné odměny, město na to již nemá žádný vliv.

Jaké sociální služby tady chybí?

Chybí tady domov důchodců. V Lysé nad Labem „dosluhuje“ domov důchodců na zámku. V Lysé nejsou vhodné pozemky a byla velká šance, že by se objekt mohl postavit v Nymburce. Stavěl by se úplně nový, aby vyhovoval i jako stacionář pro seniory. Je velká šance na vše dostat dotaci. Do budoucna bude takových zařízení potřeba daleko více. My tyto projekty vždy podpoříme.

Kdo je majitelem Nemocnice Nymburk a jak je v současné době provozována?

Nemocnice je města a město ji pronajalo ing. Vojtíškovi, který založil akciovou společnost, kterou posléze změnil na spol. s r.o., což je pro něj výhodné. Pokud nemocnice zkrachuje, on neručí svým majetkem.

Vaše představa je, aby nemocnici provozovalo město?

Ano, přesně tak. Já jsem byl odjakživa pro to, aby město provozovalo nemocnici. Nemocnice patřila kraji a město Nymburk ji od kraje koupilo po dostavbě oddělení emergency. Město je majitelem, ale starosta ji nechce provozovat. Pronajal ji společnosti, která ji provozuje špatně. Na chirurgickém oddělení jsou z osmi lékařů čtyři ve výpovědi. Polovina chirurgie je zavřená, třetina interny také. Nemocnice vytváří každý měsíc dluh okolo 1 milionu korun. Navíc provozy, které jsou lukrativní, si provozovatel vyvádí mimo chod nemocnice a zakládá si svoje vlastní další obchodní společnosti. Vše je neprůhledné, nestandardní a peníze plynou neznámo kam.

Máte málo žen na kandidátní listině. Proč je málo žen v politice?

Zřejmě nemají tolik potřebu se angažovat ve veřejném životě. Nemyslím si, že by to byla diskriminace. Myslím si, že je to proto, že ženy obecně nemají potřebu se prosazovat tak jako muži. Zřejmě je to dáno od přírody.

Jste  lékař - chirurg. Ti jsou zvyklí na rychlé rozhodování a radikální řezy. Hodí se vám ráznost v politice, nebo více taktizujete?

Vzhledem k tomu, že jsem byl vždycky opoziční politik, nikdy jsem nic neřídil, ani jsem neměl možnost cokoliv přímo ovlivnit, tak nemusím být taktik. Ale chápu, že např. starosta musí být taktik, protože politika je věcí dohody.