Rozhovor s MVDr. Lucií Zatloukalovou

29. 08. 2010 20:32

Rozhovor s kandidátkou za Nymburské demokraty paní MVDr. Lucií Zatloukalovou o plánech strany a bodech volebního programu.

MVDr. Lucie Zatloukalová, 1977, Veterinární klinika Socrates

Vaše strana by ráda zprůhlednila vztahy okolo nemocnice. Kdo ji v současné době vlastní?

Nemocnice je pronajímána a vztahy okolo ní jsou nejasné. Málokdo vlastně ví, jestli je nemocnice ještě města a jaké jsou okolo ní vazby. To je jeden z hlavních bodů našeho programu. Zprůhlednit a zviditelnit propletenec okolo Nemocnice Nymburk.

Jak si představujete podporu podnikání ze strany města?

Je v zájmu města podpořit podnikatele, zvláště pokud by byli přímo z Nymburka. Dovedu si představit, že ještě větší podporu by dostal ten, který vytvoří například deset a více pracovních míst. Podpora by spočívala třeba ve zvýhodněném nájmu městských prostor k podnikání. Webové stránky města Nymburk by mohly takové informace poskytovat. Vývěsky před městským úřadem jsou v době internetu nedostačující. Podnikatelský nápad ale musí v každém případě přijít od podnikatelů.

Jak chcete regulovat herny a počet „výherních“ automatů ve městě?

Jsem přesvědčena, že radnice má právo rozhodnout o množství automatů a heren na území města. Chceme využít co nejvíce právních úprav a pokud možno omezit hazard ve městě a v okolí.

Moderní, efektivní a transparentní radnice. Co si pod tím voliči mají představit?

Nymburští občané nemají moc povědomí o fungování radnice. Obyčejný smrtelník neví, kdy je přímo k zastižení starosta. S kým může řešit problém? Neví, kdo mu bude na radnici nápomocen. S čím se může na radnici obrátit? Na co má právo? Co je jeho povinností?

Jak vychovat politicky odpovědného občana a kdy s tím začít?  Kde se naučí politické odpovědnosti?

Klidně už ve školce. Je to sice brzo, ale proč ne. Určitě od dětského věku. I děti by měly vědět, že volby a ovlivňování veřejného života je nejen právem, ale i povinností každého člověka. Hlavně mladí lidé by měli mít v sobě zakořeněnu povinnost chodit k volbám. Mají celý život před sebou a mohou toho ještě hodně změnit.

Co by se mělo učit v předmětu, který by se jmenoval politika?

Základy slušného chování. Etika. Základy filosofie.

Chcete podporovat školství a mateřské školy rodinného typu, alternativní školy (waldorfská pedagogika apod.). Není to jen pro lidi vyšších příjmových skupin?

Nechceme školství, které by rodiče stálo tisíce. Chceme, aby školky i školy byly více přizpůsobené potřebám dítěte. Je nutné podporovat individuální přístup k výuce i k vedení školského zařízení. Např. možnost ovlivnit stravování, podpořit vedení školek i škol při zavádění rozšířené výuky.

Proč mají sociální program podobný všechny strany?

Je to pochopitelné. V jakékoliv etapě života se týká nás všech celá sociální oblast. A to jak zdravých a mladých lidí, tak i lidí, kteří jsou znevýhodněni některým z handicapů. Dotýká se také lidí, kteří se blíží důchodovému věku, nebo v něm již jsou.

Zmiňujete ve svém volebním programu projekty volného času. Dětská hřiště, sportovní plácky, skate park, cyklostezky.

Ano. I když se již mnoho udělalo. Dětská hřiště jsou zmodernizovaná, vtipně vybavená. Skate park již funguje u Labe vedle hasičů. Stále je co zlepšovat. Je důležité rozšiřovat již stávající místa a vše udržovat. Např. plavecký bazén by zasluhoval kompletní rekonstrukci s rozšířením jeho využití.

Ulice by se měly také více zazelenat. Výsadba nových stromů jakoby se zastavila v půli cesty. U vzrostlých stromů je nutné ohlídat jejich vitalitu a snížit tak riziko jejich pádu. Tam, kde je to technicky možné, chceme prosadit budování cyklotras a cyklostezek, které povedou městem. Mám na mysli i frekventované silnice v Nymburce, které se nebudou využívat jen k rekreačním účelům, ale budou přirozenou součástí každodenního silničního provozu.

Jak chcete zlepšit nakládání s odpady?

Jak třídit odpad, víme prakticky všichni. Pokud ne, zeptejme se našich dětí, jsou v tom zodpovědnější než my dospělí. Média by měla zviditelnit a neustále připomínat způsoby třídění, stejně jako nutnost druhotného zpracování surovin. Lidé by měli vědět, co se vyrábí z takto získaných surovin.

Souhlasíte s kvótami 50 : 50, aby byla garantována rovná příležitost pro ženy, a to nejen pro ženy, ve veřejných funkcích třeba zákonem? Tzv. rovnost šancí.

Ano, určitě. Žen by mělo být vidět více na všech úrovních veřejného života. Nevím, proč to tak ve skutečnosti není. Ženy mají stejné schopnosti jako muži.

O lidstvu se všeobecně říká, že se chová jako zvěř. To samé se říká i o politicích. Jaké kladné zvířecí vlastnosti naopak chybí lidem?

Zvířata nezávidí. Jsou na nás v každé situaci milá, ať už máme jakoukoliv náladu. Jsou nám oddána celý život a nezradí nás. To bychom se měli od zvířat naučit.

Pokud usednete na radnici, co první uděláte?

Nemohu, a ani se nechci smířit s tím, že nymburská nemocnice zrušila dětské oddělení. Udělám vše pro to, aby se znovu otevřela lůžková část dětského oddělení a s ní související pohotovost. Je lidsky nepřijatelné, aby vyděšení rodiče v noci jezdili s nemocnými dětmi např. do 25 km vzdáleného Kolína. Poměrně nové, několik let zavřené lůžkové oddělení je ostuda Nymburka. Zajistit dostupnou péči pro malé pacienty je v zájmu nás všech. Do Nymburka je potřeba nalákat mladé pediatry a zvýhodnit je např. zajištěným bydlením nebo přidělením prostor pro ordinace.

Politika je o taktizování, prosazování názorů, nebo o ustupování? Jak jste na tom vy? Budete politik „taktik“, nebo vše řešíte přímo a rázně?

Jsem člověk, který si jde za svým. Jednám přímo a někdy velmi rázně. Pokud jsem přesvědčená o tom, že se jedná o správnou věc, určitě udělám vše pro to, abych ji prosadila.