Školní dvůr před ZŠ Tyršova

14. 03. 2018 07:23

Po dopravních úpravách bude od 21. března 2018 příchod ke škole bezpečnější.

Na podnět zástupců rodičů dětí, paní Aleny Vandasové a pana Dana Nováka, byly projednány a následně městem připraveny úpravy dopravního režimu na dvoře školy a divadla a dále související opatření v ulici Tyršova a na parkovišti "pod Eliškou" u silničního mostu u Labe. Vedla k tomu zejména neúnosná situace každé ráno před vyučováním, kdy na dvůr vjíždí doslova jeden automobil za druhým a musí při otáčení couvat proti přicházejícím dětem. Paradoxním argumentem těchto řidičů pro potřebu zajet až na dvůr bývá obava z bezpečnosti dětí při příchodu do školy, kterou ovšem zároveň svým chováním výrazně zhoršují.

Na toto téma byla tedy svolána schůzka, kde byla zastoupena ZŠ Tyršova, Hálkovo městské divadlo, Dopravní inspektorát Policie ČR, Městská policie a také projektant a dodavatel dopravního značení. Jako optimální řešení bylo dohodnuto, že celá oblast školního dvora bude automobilům zpřístupněna pouze na zvláštní povolení MÚ. Zároveň budou v Tyršově ulici zřízena v obou směrech parkoviště K+R (tzv. kiss & ride), která slouží pro rychlé vyložení či naložení spolucestujících. Dále bude podpořena možnost krátkodobého stání zejména v ranních hodinách na parkovišti u Labe, které je nejblíže vstupu do družiny (vstup do nejstarší části budovy školy od "Elišky"). Koneckonců, z tohoto parkoviště je to na dvůr školy pěšky asi 4 minuty. Neměl by být tedy problém zde na chvíli auto odstavit a dítě před hlavní vchod do školy doprovodit.

Jsme přesvědčeni, že tato opatření přinesou po zavedení větší uživatelský komfort všem, kteří se v této oblasti pohybují.

Pozn. 20. 3. 2018: Velice litjeme, ale původně plánovaný termín nebude z důvodu nenadálých procesních problémů dodržen. O posunutém termínu budeme informovat, nemělo by to být ale déle, než v průběhu dubna.