Snížení poplatku za odpady

11. 12. 2017 17:30

6. prosince 2017 byl schválen rozpočet na rok 2018 a také snížení poplatku za svoz odpadu o 100 Kč na rok.

Základní informace k rozpočtu 2018 viz Tisková zpráva ze 7. 12. 2017.

Dále od nového roku občané zaplatí méně za odpady – viz Tisková zpráva:

Zastupitelé rozhodli na svém zasedání 6. prosince o změně ve vyhlášce o místním poplatku za komunální odpad. Změna se souvisí s částkou za odpad pro všechny občany města Nymburk, kterým se od roku 2018 poplatek sníží o 100 korun. Navíc od poplatku budou osvobozeni senioři nad 90 let.

„Město Nymburk se v příštím roce rozhodlo zařadit do obecně závazné vyhlášky snížení poplatku za svoz komunálního odpadu. Snížení poplatku o 100 Kč reaguje na výsledky nově zavedené analytické práce v Technických službách během roku 2017. Rovněž se také snažíme vyjít vstříc občanům, protože v Nymburce byl poplatek za odpad ve srovnání s ostatními městy poměrně vysoký. Věříme, že se nám tento krok promítne i v lepším třídění odpadů, na který bychom se, na základě právě dokončovaného projektu Optimalizace odpadového hospodářství, chtěli důrazně zaměřit“ vysvětlil místostarosta Ing. arch. Jan Ritter.

Zastupitelstvo města Nymburk schválilo na zasedání 6. prosince 2017 jako každoročně návrh vyhlášky (obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) pro období následujícího kalendářního roku. V loňském roce zastupitelé rozhodli o úlevě pro seniory nad 70 let, kteří od roku 2017 hradí poplatek za komunální odpad ve výši 500 Kč. Nyní zastupitelé odhlasovali změnu v poplatku pro všechny občany města, kteří od roku 2018 zaplatí o 100 Kč méně. Dojde ke snížení celkové částky místního poplatku za komunální odpad z původní částky 760 Kč na částku 660 Kč. Další změnou ve vyhlášce pro následující rok je úleva ve výši 160 Kč ročně.