Srovnání volebních programů

08. 10. 2014 16:42

Pokud ještě nemáte jasno, koho budete volit, nepatříte mezi skalní voliče nějakého konkrétního uskupení a nemáte na kandidátce vybrány žádné osobnosti, můžete se zkusit rozhodnout podle volebního programu. Ostatně neměl by právě program být jedním z hlavních kritérií při rozhodování? Ať už je váš názor jakýkoliv, nabízíme vám srovnání programů všech uskupení, která je zveřejnila. Pro jistotu se podívejte, co vám nabízí.

POLITICKÁ STRANA/HNUTÍ / BODY VOLEBNÍHO PROGRAMU NYMBURŠTÍ DEMOKRATÉ TOP 09 ANO 2011 ZMĚNA PRO NYMBURK ČSSD KSČM ODS
FINANCE; INVESTICE rozklikávací rozpočet; transparentní hospodaření; transparentní příspěvkové organizace; efektivnější využívání dotací; příprava výběrových řízení; racionální investice; participativní rozpočet; efektivnější správa městského majetku max. využití dotací; efektivnější správa městského majetku dodržování pravidel pro veřejné zakázky; zpřehlednění rozpočtu a nakládání s veřejnými penězi větší pozornost dotacím a veřejným zakázkám snižování energetické náročnosti majetku města maximální využívání dotací; transparentní audit hospodaření
SAMOSPRÁVA větší informovanost a zapojení občanů větší informovanost a zapojení občanů větší zapojení občanů internetové objednávání na OP, pasy atp.; větší zapojení občanů větší informovanost a zapojení občanů; mobilní aplikace pro komunikaci s úřadem
ZASTUPITELSTVO zprůhlednění činnosti zastupitelstva; zveřejňování podkladů pro zasedání předem; zveřejňování záznamu ze zasedání zastupitelstva; kvalitnější městský zpravodaj; přístupný registr smluv online; aplikace pro chytré telefony otevřená radnice; zpřístupnění všech dokumentů a registr smluv online; zveřejňování podkladů pro zasedání předem; zveřejňování záznamu ze zasedání zastupitelstva zveřejňování všech smluv na internetu; zveřejňování podkladů pro zasedání předem (aby mohl každý vznést připomínky); aktivní přístup zvolených zatupitelů; konkrétní odpovědnost zastupitelů informační SMS
DOPRAVA  A PODOBA MĚSTA aktualizace územního plánu; soudobé řešení interiéru města; generel sídlišť; lepší podmínky pro cyklisty; bezbariérové přechody; bezbariérová lávka přes elektrárnu; údržba majetku města; úklid města uzavření města pro kamionovou dopravu; lepší systém parkování; rozšíření cyklostezek; nové kruhové objezdy; revitalizace autobusového nádraží; lepší MHD obnova infrastruktury a exteriéru města; revitalizace náměstí; prvky pro zvýšení bezpečnosti v dopravě; rekonstrukce ulic a chodníků; výstavba dopravního terminálu modernizace prostoru před hlavním nádražím; revitalizace náměstí a dalších částí města; rekonstrukce některých ulic a chodníků; rozšíření počtu parkovacích míst na sídlištích; výstavba opěrné zdi na Velkých Valech; bezbarierová lávka přes elektrárnu odklonění kamionové dopravy z centra; lepší parkování u nádraží; nové kruhové objezdy; revitalizace sídlišť; další parkovací místa; rekonstrukce komunikací a chodníků; přívětivější cyklodoprava dobudování infrastruktury; kvalitní dopravní obslužnost a péče o komunikace pokračování obchvatu okolo Všechlapského vrchu; rozšíření počtu parkovacích míst na sídlištích; výstavba dopravního terminálu; revitalizace náměstí
BEZPEČNOST více kamer; zákaz podomního prodeje; stavební uzávěrka ubytoven; omezení hracích automatů; efektivnější činnost městské policie; prevence kriminality zvýšení kvalifikace městské policie; funkční krizový systém zlepšení činnosti městské policie; kontrola dětských hřišť a parků omezení hazardu; dohled nad rušením nočního klidu; prevence kriminality rozšíření kamerového systému; lepší vybavení policie regulace hazardu zamezení vzniku dalších ubytoven; rozšíření kamerového systému; prevence kriminality; očista rizikových míst od drog a alkoholu
ŠKOLSTVÍ rekonstrukce MŠ a ZŠ; investice do kvality vzdělávání; podpora alternativního školství; preventivní programy; školní psychologové; posílení asistence dostatek míst v MŠ a ZŠ; preventivní programy; zateplení a výměna oken ve školách preventivní programy; změna systému umisťování dětí do školek; spolupráce odborníků v oblasti sociální a zdravotní se školami rekonstrukce MŠ a ZŠ; motivační programy; školní psychologové; posílení asistence zlepšení kvality vzdělávání; získání finančních dotací na vzdělávání a modernizaci škol; podpora předškolního vzdělávání a alternativních projektů místa v MŠ podle potřeb rodin s dětmi; podpora občanských sdružení rekonstrukce MŠ a ZŠ; investice do kvality vzdělávání; preventivní programy; podpora mimoškolních aktivit
ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY zprůhlednění hospodaření a ekonomická stabilita nemocnice; zachování nemocnice v majetku města; zajištění lůžek dlouhodobé následné péče; dostupní obvodní a dětští lékaři; dostupná péče pro seniory a zdravotně postižené; podpora mateřských center a nízkoprahových služeb zlepšení hospodaření nemocnice; dostupnější ambulantní služba; zajištění lůžek dlouhodobé následné péče; zřízení denního stacionáře a služeb pro seniory; podpora potřebných skupin; rozvíjené sociálních služeb; rozšíření dozorčí rady nemocnice vznik koncepce zdravotní péče; rekonstrukce nemocnice a polikliniky; zvýšení kreditu nemocnice; podpora senior programu; podpora občanské sounáležitosti a výpomoci rekonstrukce interny; rozvoj služeb - např. dárcovství krve; podpora terénní ambulantní péče; zvýšení počtu sociálních zařízení; podpora Centra sociálních a zdravotních služeb; podpora dobrovolnických služeb lepší péče v nemocnici; zachování nemocnice v majetku města; zajištění lůžek dlouhodobé následné péče; zřízení centra osobní hygieny a denního stacionáře; zřízení centra poradenských služeb; zavedení domácí osobní asistence dostupná a kvalitní zdravotní péče; rozšíření služeb a zařízení pro seniory zachování nemocnice v majetku města; podpora provozování polikliniky; podpora občanských sdružení; výstavba domu pro seniory v Kolonii
BYTOVÁ POLITIKA lepší přidělování bytů s pečovatelskou službou; zachování městských bytů; sociální bydlení sociální  a azylové bydlení sociální bydlení azylové byty výstavba cenově dostupných bytů sociální bydlení; zachování a rekonstrukce bytového fondu města; podpora výstavby nových bytů
PODNIKÁNÍ podpora vhodných investorů podpora podníkání menších a středních podniků podpora konkurenceschopného prostředí pro živnostníky; podpora místního podnikání; transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů; nabídka městských nebytových prostor místním podnikatelům za zvýhodněných podmínek podpora maloobchodu v centru výkup pozemků v průmyslových zónách a příprava investičních příležitostí; podpora cestovního ruchu; podpora stavby Vědeckotechnického parku podpora realizace projektů, které zvýší zaměstnanost podpora obsazení průmyslových zón; nabídka prostor v majetku města pro vhodné podnikatelské aktivity
KULTURA změna přidělování grantů; podpora kulturních a společenských akcí; rekonstrukce kulturních památek; zvýšení atraktivity města; podpora turismu efektivnější využití kina; změna přidělování grantů; rekonstrukce kulturních památek změna přidělování grantů; sjednocení kulturních institucí; rozvoj spolkového života; podpora městské knihovny; podpora turismu (zpřístupnění kostelní věže a radničních sklepů; oprava kaple  J. Nepomuckého) oprava kaple J. Nepomuckého a její následné kulturní využití; oprava a zpřístupnění památek (staré děkanství, vila mlýnu Bašta, pivovarské sklepy); podpora kulturních a společenských aktivit; rekonstrukce ulice na Rejdišti a její využití pro kulturně-společenské události; podpora cestovního ruchu podpora kulturních subjektů; oprava kaple J. Nepomuckého a její následné kulturní využití; zpřístupnění památek
SPORT, VOLNÝ ČAS sportovní vyžití pro všechny - sportovní plácky, dětská hřiště; revitalizace dětských hřišť; koupaliště; zvýšení atraktivity cyklostezek; výstavba národního olympijského centra s možností využití pro občany města výstavba olympijského centra s možností využití pro občany města; podpora volnočasových a sportovních aktivit pro mládež; stavba dětských hřišť vznik oddychových ploch; podpora sportovních a zájmových sportovních oddílů; sportovní plácky podpora volnočasových a sportovních aktivit pro mládež; revitalizace Vesláku; podpora sportovních oddílů; otevření městských sportovišť; výstavba olympijského centra; koupaliště; rekonstrukce bazénu; obnovení některých cyklostezek výstavba olympijského centra s možností využití pro občany města; vybudování plaveckého centra; vybudování multifunkčního hřiště u ZŠ R.A.F.; podpora rozvoje areálu Letní sokolovny a Vesláku; přístaviště na Labi; revitalizace dětských hřišť; oprava sportovní infrastruktury výstavba olympijského centra; koupaliště (na Vesláku); větší dohled nad penězi určenými na sport revitalizace herních prvků; podpora sportovních subjektů; koupaliště; rekonstrukce tělocvičen a hřiště ZŠ Letců R.A.F., rekonstrukce městského bazénu; rekonstrukce zimního stadionu; výstavba olympijského centra s možností využití pro občany města
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ efektivnější a dostupnější třídění odpadu; zprůhlednění hospodaření Technických služeb; regulace platby za komunální odpad; obnova stromořadí; využití Ostrova pro sportovní a relaxační účely; čisté ovzduší řešení přeplněných kontejnerů na tříděný odpad; diskuze ohledně ŽP; nové zelené plochy; efektivnějěí hospodaření Technických služeb důsledná kontrola nových projektů zavedení sáčků na psí exkrementy; proměna Ostrova; zelený akční plán - nakládání s odpady; podpora zahrádkářské činnosti obnovení a modernizace městské zeleně; snižování energetické náročnosti města;  využití Ostrova pro sportovní účely; podpora třídění odpadu; zkušební provoz adresného sběru tříděného odpadu; budování podzemních kontejnerů osvobození od poplatků za svoz komunálního odpadu pro děti do 2 let a seniory nad 70 let; ochrana životního prostředí obnova zeleně; zachování TS jako příspěvkové organizace města; podpora třídění odpadu; budování podzemních kontejnerů; využití Ostrova jako klidové a volnočasové zóny
BODY VOLEBNÍHO PROGRAMU/ POLITICKÁ STRANA/HNUTÍ NYMBURŠTÍ DEMOKRATÉ TOP 09 ANO 2011 ZMĚNA PRO NYMBURK ČSSD KSČM ODS