Starosta na Rádiu Patriot

17. 08. 2016 08:53

V úterý 16. srpna 2016 byl do vysílání Rádia Patriot zařazen mimořádný rozhovor se starostou města Nymburka.

Měl zde vysvětlit okolnosti svých vedlejších finančních příjmů, které vyšly najevo po nedávno publikovaných článcích v online deníku idnes.cz. 31. července a 9. srpna. Na tyto zprávy z celostátního média jsme se, jako členové městského zastupitelstva, rozhodli bezprostředně reagovat textem do zářiového městského zpravodaje. Za zastupitele Nymburských demokratů, TOP 09 a ANO 2011 je E-mailem zaslal redakci zpravodaje Mgr. Ivan Černovský. Celé znění uvádíme níže a můžete sami posoudit, nakolik je tento text útočný. Dle našeho názoru není. Stojíme si za tím, že bylo naprosto správné v této situaci nemlčet, ale jasně se vyslovit, že jsme o těchto skutečnostech nevěděli a že takové principy a jejich vědomé zamlčování neschvalujeme. Na aktivity a pracovní vztahy politicky angažovaných osob se společností VaK Nymburk byl při zasedání zastupitelstva vznesen nejeden dotaz, ale o tom, jak se věci skutečně mají, jsme se dozvěděli až teď, na přelomu července a srpna tohoto roku. Při své obhajobě se pan starosta uchýlil ke zcestnému osočování, zejména pana Černovského, což mělo zřejmě navodit dojem, že se jedná o jakousi rebelskou akci jedné osoby, ač byl vyjádřen odmítavý postoj téměř polovinou členů zastupitelstva a další zastupitelé se mohou ještě přidat. Osobní útoky a snaha o ublíženecké hraní na city je tak pouze dalším selháním ve funkci, jinak toto vystoupení nelze komentovat, pardon.

Text článku do zářiového zpravodaje: "Dne 31. července vyšel v online deníku idnes.cz článek s názvem Zlaté vodárny. Středočeští politici si díky nim přivydělali statisíce. I naše město je významným akcionářem společnosti, která se ve své činnosti zabývá právě vodohospodářstvím. Článek se bohužel dotýká i našeho města, a zdaleka ne okrajově. Informace v článku vypovídají jednak o předsedovi představenstva VaK Nymburk, a.s. Miloši Peterovi (ČSSD), ale hlavně o současném starostovi města Tomáši Machovi (ČSSD), který na dohodu o provedení práce pro VaK Nymburk, a.s. pobírá měsíční třicetitisícovou odměnu. Toto zjištění nás nemile překvapilo, a to hned z několika důvodů. Prvním je možný střet zájmů při hlasování starosty v zastupitelstvu města ve věcech spojených s uvedenou společností. Druhým důvodem je členství starosty v dozorčí radě, kde by měl jako její člen kontrolovat sám sebe. Pan starosta po komunálních volbách proklamoval opuštění všech funkcí v této městem spoluvlastněné společnosti, to se evidentně nestalo. O této zásadní změně svého postoje vedoucí představitel města neinformoval zastupitele, či dokonce veřejnost. Otázkou zůstává, zda o jeho působení ve VaK Nymburk a.s. věděli jeho kolegové, např. místostarosta města Pavel Fojtík (STAN), který ve společnosti působí jako místopředseda představenstva. Všechny tyto skutečnosti jsou pro nás velmi znepokojivé a budeme žádat v první řadě jejich vysvětlení a dále se pokusíme o to, aby takovéto praktiky v Nymburce nepokračovaly."