Strojní čištění ulic

07. 04. 2017 17:59

Technické služby Nymburk zlepšují přístup k čištění ulic.

 

Dne 9. 4. 2017 se uskutečnilo setkání vedení TS Nymburk se zástupci Odboru správy majetku, Odboru správních činností, vrchního strážníka Městského úřadu Nymburk, odtahové služby a místostarosty města Nymburka ing. arch. Rittera. K tomuto setkání došlo z důvodu částečného nerespektování dopravního značení o zákazu zastavení v místech, kde probíhalo strojové, blokové čištění, ačkoliv o tomto byli občané s předstihem v zákonné lhůtě informováni.
S ohledem na tuto skutečnost jsme nuceni přistoupit ke spolupráci s odtahovou službou a městskou policii. V letošním roce budeme společně provádět testování spolupráce, monitoring s vyhodnocením a specifikací ulic, kde bude nutná, při strojovém, blokovém čištění stálá účast policistů s odtahovou službou tak, abychom připravili budoucí rok již v tomto režimu. Občané budou s předstihem informování o veškerých dopadech nerespektování dopravního značení. Nadále však věřím, že převáží zdravá myšlenka, že cílem nás všech je čistota města bez jakýchkoli nepříjemných opatření. V příloze přikládám plán čištění lokalit Nymburka a prosím občany o maximální součinnost.9. 4. 2017 se uskutečnilo setkání vedení TS Nymburk se zástupci Odboru správy majetku, Odboru správních činností, vrchního strážníka Městského úřadu Nymburk, odtahové služby a místostarosty města Nymburka ing. arch. Rittera. K tomuto setkání došlo z důvodu částečného nerespektování dopravního značení o zákazu zastavení v místech, kde probíhalo strojové, blokové čištění, ačkoliv o tomto byli občané s předstihem v zákonné lhůtě informováni.

Plán čištění zde, pro aktuální informace sledujte stránky Technických služeb.