Údržba veřejné zeleně v Nymburce

31. 08. 2017 16:00

Na základě řady diskuzí o sekání trávy na městských pozemcích si uveďme na pravou míru základní fakta.

O seč těchto zelených ploch se v rámci své hlavní činnosti starají Technické služby Nymburk. Do loňského roku byli do této činnosti ve vysoké míře angažováni subdodavatelé, kteří za tuto činnost fakturovali. Za rok se jednalo cca o 700 tis. Kč.

O seč těchto zelených ploch se v rámci své hlavní činnosti starají Technické služby Nymburk. Doloňského roku byli do této činnosti ve vysoké míře angažováni subdodavatelé, kteří za tuto činnost fakturovali. Za rok se jednalo cca o 700 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že Technické služby disponují vlastní kapacitou techniky i personálu, zastávají letos tuto činnost přímo bez subdodávek, což se projevuje úsporou daně z přidané hodnoty, ale i dalšími výhodami pro město. Dnes zajišťuje seč 6 osob na úseku ZELEŇ, z toho 4 sekají a 2 plejí. Doplňováni jsou 2 lidmi z jiných úseků a 2 dalšími s traktory s tzv. cepákem.Na podzim loňského roku došlo ke změně vedení Technických služeb. Jak bylo bezprostředně poté zjištěno, fungování této organizace mělo značné rezervy v efektivitě, hospodárnosti a systematičnosti. Především nebyla pořizována potřebná data, na základě kterých by mohla být činnost organizována optimálně. Letošní rok se tak stal rokem zkušebním, kdy jsou základní přístupy ke všem záležitostem testovány a získaná data jsou analyzována. Pokud tedy bude přistoupeno opět k výdajům za subdodavatelské firmy, až po uvědomělé úvaze.
Celkem se v Nymburce jedná o desítky hektarů zelených ploch. Na většině z nich jsou předepsány 4 seče za rok a v rámci organizace práce je kompletní posekání všech travnatých ploch ve městě rozloženo do šestitýdenního cyklu.
Exponované plochy, zejména ty sloužící pro relaxaci občanů i turistů, jsou sekány třeba i 1× za týden. Jedná se například o rozsáhlou travnatou plochu pod hradbami apod. Tam je letos poprvé sekáno vždy před víkendem, aby v nejfrekventovanější dny byly plochy co nejkultivovanější. Nikoli po víkendu, jak to bylo do loňského roku.
Poloostrov Špička není v majetku Města Nymburk, ale České republiky, a správu vykonává Povodí Labe. Povodí Labe má obecně na jimi správcovaných plochách předepsáno sekání 2× za sezónu. To ovšem na řadě míst nestačí. Nejen na Špičce, ale i v okolí cyklostezek. S Povodím ovšem město Nymburk již na podzim roku 2016 vstoupilo do mnohem užšího kontaktu, než tomu bylo do té doby a například podél cyklostezek bylo, podobně jako na Špičce, domluveno častější sekání našimi
Technickými službami.
Občas se někdo pozastavuje nad tím, že mu některé místo přijde z hlediska sekání trávy zanedbané. Může se ale jednat o pozemek ve veřejném prostoru, který není ve vlastnictví ani správě města. I tak si vlastník může u Technických služeb Nymburk seč objednat a uhradit. Také je třeba si uvědomit, že není únosné ani žádoucí, aby byl v celém městě každý den čerstvě posekaný „anglický trávník“. Jsou místa, kde je z estetického hlediska na místě třeba i charakter „rozkvetlé louky“. Navíc kvalitě trávníku časté sekání neprospívá a jsou občané, kteří na toto úskalí právem upozorňují a na
některých místech by si přáli i méně časté sekání. Trávník se při častém sekání nestačí vysemenit a postupně je tak snižována jeho diverzita. Navíc posekaný trávník hůře odolává letnímu suchu. Rychlost růstu trávy je dosti proměnlivá vzhledem ke srážkám, teplotě a konkrétnímu období sezóny.
Vždy je otázka individuálně zvážit potřebnost i ekonomickou únosnost. Pro některá specifická místa, např. pro lesopark Ostrov, připravujeme ve spolupráci s odbornými poradci plán částečné seče, kdy by již nebyly v jeden okamžik posekány všechny plochy. Část by byla ponechána neposekaná, aby tráva mohla několik týdnů bez omezení růst a prosperovat, zároveň by ale byly k dispozici jiné posekané zelené plochy pro pohyb lidí.
Technické služby Nymburk jsou nyní velice operativní organizace. Podněty, které přicházejí od občanů přímo na vedení TS, vedení města či úředníky odboru správy městského majetku jsou bezprostředně vyhodnocovány a velmi často také ihned řešeny. Od března 2017 zavedly TS víkendovou pohotovost a systematický monitoring exponovaných míst, zejména náměstí, kde je to prováděno vždy v sobotu a v neděli ráno. Na bezprostřední sledování stavu celého města nebudeme mít ovšem nikdy dostatek „očí“. Děkujeme tedy všem občanům, kteří s monitoringem celého našeho města pomáhají a na případné nešvary, které se netýkají zdaleka jen sekání trávy, ale i nepořádku, vandalismu či prostě špatného stavu prvků veřejného prostoru včetně stromů apod. upozorňují, nejlépe zašlou i fotodokumentaci. Poděkování patří i všem zaměstnancům úřadu a Technických služeb, jimž každé roční období přináší specifické potřeby, na které musí flexibilně reagovat. Kultivované a dobře fungující město je samozřejmě cílem nás všech a jsme si vědomi, že v tomto
směru je před námi ještě mnoho další práce.
Za město Nymburk a jeho Technické služby přeji hezký zbytek léta.
Jan Ritter

Vzhledem k tomu, že Technické služby disponují vlastní kapacitou techniky i personálu, zastávají letos tuto činnost přímo bez subdodávek, což se projevuje úsporou daně z přidané hodnoty, ale i dalšími výhodami pro město. Dnes zajišťuje seč 6 osob na úseku ZELEŇ, z toho 4 sekají a 2 plejí. Doplňováni jsou 2 lidmi z jiných úseků a 2 dalšími s traktory s tzv. cepákem.Na podzim loňského roku došlo ke změně vedení Technických služeb. Jak bylo bezprostředně poté zjištěno, fungování této organizace mělo značné rezervy v efektivitě, hospodárnosti a systematičnosti. Především nebyla pořizována potřebná data, na základě kterých by mohla být činnost organizována optimálně. Letošní rok se tak stal rokem zkušebním, kdy jsou základní přístupy ke všem záležitostem testovány a získaná data jsou analyzována. Pokud tedy bude přistoupeno opět k výdajům za subdodavatelské firmy, až po uvědomělé úvaze.

Celkem se v Nymburce jedná o desítky hektarů zelených ploch. Na většině z nich jsou předepsány 4 seče za rok a v rámci organizace práce je kompletní posekání všech travnatých ploch ve městě rozloženo do šestitýdenního cyklu.

Exponované plochy, zejména ty sloužící pro relaxaci občanů i turistů, jsou sekány třeba i 1× za týden. Jedná se například o rozsáhlou travnatou plochu pod hradbami apod. Tam je letos poprvé sekáno vždy před víkendem, aby v nejfrekventovanější dny byly plochy co nejkultivovanější. Nikoli po víkendu, jak to bylo do loňského roku.

Poloostrov Špička není v majetku Města Nymburk, ale České republiky, a správu vykonává Povodí Labe. Povodí Labe má obecně na jimi správcovaných plochách předepsáno sekání 2× za sezónu. To ovšem na řadě míst nestačí. Nejen na Špičce, ale i v okolí cyklostezek. S Povodím ovšem město Nymburk již na podzim roku 2016 vstoupilo do mnohem užšího kontaktu, než tomu bylo do té doby a například podél cyklostezek bylo, podobně jako na Špičce, domluveno častější sekání našimi Technickými službami.

Občas se někdo pozastavuje nad tím, že mu některé místo přijde z hlediska sekání trávy zanedbané. Může se ale jednat o pozemek ve veřejném prostoru, který není ve vlastnictví ani správě města. I tak si vlastník může u Technických služeb Nymburk seč objednat a uhradit. Také je třeba si uvědomit, že není únosné ani žádoucí, aby byl v celém městě každý den čerstvě posekaný „anglický trávník“. Jsou místa, kde je z estetického hlediska na místě třeba i charakter „rozkvetlé louky“. Navíc kvalitě trávníku časté sekání neprospívá a jsou občané, kteří na toto úskalí právem upozorňují a na některých místech by si přáli i méně časté sekání. Trávník se při častém sekání nestačí vysemenit a postupně je tak snižována jeho diverzita. Navíc posekaný trávník hůře odolává letnímu suchu. Rychlost růstu trávy je dosti proměnlivá vzhledem ke srážkám, teplotě a konkrétnímu období sezóny.

Vždy je otázka individuálně zvážit potřebnost i ekonomickou únosnost. Pro některá specifická místa, např. pro lesopark Ostrov, připravujeme ve spolupráci s odbornými poradci plán částečné seče, kdy by již nebyly v jeden okamžik posekány všechny plochy. Část by byla ponechána neposekaná, aby tráva mohla několik týdnů bez omezení růst a prosperovat, zároveň by ale byly k dispozici jiné posekané zelené plochy pro pohyb lidí.

Technické služby Nymburk jsou operativní organizace. Podněty, které přicházejí od občanů přímo na vedení TS, vedení města či úředníky odboru správy městského majetku jsou bezprostředně vyhodnocovány a velmi často také ihned řešeny. Od března 2017 zavedly TS víkendovou pohotovost a systematický monitoring exponovaných míst, zejména náměstí, kde je to prováděno vždy v sobotu a v neděli ráno. Na bezprostřední sledování stavu celého města nebudeme mít ovšem nikdy dostatek „očí“. Děkujeme tedy všem občanům, kteří s monitoringem celého našeho města pomáhají a na případné nešvary, které se netýkají zdaleka jen sekání trávy, ale i nepořádku, vandalismu či prostě špatného stavu prvků veřejného prostoru včetně stromů apod. upozorňují, nejlépe zašlou i fotodokumentaci. Poděkování patří i všem zaměstnancům úřadu a Technických služeb, jimž každé roční období přináší specifické potřeby, na které musí flexibilně reagovat. Kultivované a dobře fungující město je samozřejmě cílem nás všech a jsme si vědomi, že v tomto směru je před námi ještě mnoho další práce.

Za město Nymburk a jeho Technické služby přeji hezký zbytek léta.

Jan Ritter

www.meu-nbk.cz/files/kratce-z-mesta/udrzba_verejne_zelene.pdf nebo také Nymburský zpravodaj září 2017