Uklidili jsme Lidušku i sídliště Jankovice

08. 04. 2018 22:04

Dnešní nedělní dopoledne jsme věnovali kolektivnímu sběru odpadu v Lidušce a jejím okolí.

Sešlo se nás v půl deváté u Jednoty na 35 nadšenců, ani děti samozřejmě nechyběly. Nutný úvodní brífink nám zpříjemnila výtečná cateringová nabídka, o kterou se postaraly Kateřiny Vokálová i Bínová, Radka Plačková, Ivana Velechovská a také Jitka Ritterová, snad jsem na nikoho nezapomněl a velmi jim všem ještě jednou děkujeme.

Skupina A pod vedením Petra Fusse vyrazila pak proti proudu Lidušky. Skupina B se pod vedením Michaela Hubáčka neboli Bruna, B jako Bruno, posunula za ulici Zbožskou. Zbývající hloučky se pustily do útrob sídliště Jankovice. Každý žasl, co věcí a předmětů obsahuje prostředí kolem nás, břehy potoků i jejich dna. Ve vodě například nechyběly celé kusy spodního i svrchního oblečení, boty a dokonce potah na autosedačky.

Naplněné pytle jsme nechávaly na viditelných místech, nejlépe opřené u lamp a byla dohoda, že je po celé akci sesbírá pohotovostní jednotka Technických služeb Nymburk, kterým za bezvadnou spolupráci a nadšení k této akci patří též nemalý dík.

S úklidem koryta Lidušky jsme se dostaly až ke garážím za ulicí Tyršovou. Více jsme, žel, nestihli. Během toho nechyběla ani artistika a brodění v podání Tomáše Bártla, kteří společně s Richardem Marvanem objevili též řadu neuvěřitelných věcí v exponovaném úseku řečiště kolem bývalé Vantochovi likérky.

Čas se přehoupl přes poledne a děcka se začala hlásit o svá práva v podobě ráno slibovaných buřtů. Opekli jsme si je u Labe, několik stovek metrů pod místem, kde se Liduška do Labe vlévá a zakončili jsme tím dnešní nadmíru příjemný podnik. Jsme rádi, že každým rokem této akci viditelně roste popularita. Více a více lidí si vyzkouší, jaké potěšení a relaxaci přináší vzít pytle, rukavice a ve skupině známých i neznámých přátel zbavit prostředí odpadu a rozprávět si přitom o všem možném.

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Nymburští demokraté se letos k tomuto počinu připojili v partnerství s MAS Podlipansko, se kterou se v loňském roce uklízelo na území Podlipanska v katastru 21 obcí a podél toku Výrovky. 626 dobrovolníků vysbíralo 19 869 kg odpadu. Kampaň „Ukliďme svět, Ukliďme Česko“ organizuje ČSOP.

Za organizátory tedy ještě jednou děkujeme všem, kteří se k této akci připojili a ještě letos připojí. Má to obrovský smysl zejména proto, že si tím každý z nás posiluje vztah k veřejnému prostoru, který vzájemně sdílíme.

 


K fotografiím z letoška připojujeme vzpomínky na Ukliďme Česko 2015. Tehdy jsme se zaměřili na prostor před vjezdem do nemocnice, kterého jsme si všimli už rok předtím, protože tam rostla metrová lebeda: https://www.youtube.com/watch?v=c7Y2yF8eD74.

Fotogalerie