Úprava záhonů na náměstí Přemyslovců

07. 11. 2017 08:47

V pondělí 6. listopadu 2017 byla na třech záhonech v severní části nymburského náměstí odstraněna nevyhovující zeleň. Nahradí ji nová výsadba.

Jednalo se o nevzhledné jehličnany s podsadbou plazivých jalovců a brslenů. O názor na přístup k této partii našeho ústředního městského veřejného prostoru byl požádán odborný poradce města již před rokem.

Jeho doporučení z listopadu 2016 znělo: "Přestárlá jehličnatá zeleň neláká k zastavení, má potenciál zanedbaného území s odpadky a nevábnými zážitky. Území je třeba zprůhlednit a zatraktivnit. Toho lze dosáhnout jednotným řešením všech tří ploch: doprostřed vysadit nadstandartní sazenici vzrůstného listnatého stromu s vysokonasazenou korunou (ve výšce 2,5 - 3 m s možným postupným zvyšováním) umožňující průhlednost náměstím a lákajícím v horkém počasí k posezení ve stínu. Jako vhodný druh bych navrhnul platan, atraktivní druh, který se dá lacině pořídit ve vzrostlých velikostech. Podrost tří ploch bych navrhoval realizovat výsadbou v principu obecně známém jako Silbersommer - na údržbu nenáročná výsadba směsi trvalek, kvetoucích od jara do podzimu a výraznou podsadbou atraktivních cibulovin, celoplošně mulčovaná štěrkem. Celá plocha by byla lemována lavičkami. Práce na likvidaci stávající nevyhovující zeleně by bylo ideální udělat na konci zimy 2016-2017, s okamžitě navazující realizací výsadby soliterních stromů, ideálně instalací lavic. Výsadba trvalek je možná v průběhu jara, dosadba cibulovin na podzim 2017, s plným efektem v roce 2018. Ideálně současně s výsadbou stromů by bylo vhodné doplnění lavic, přirozeného plůtku vymezujících plochy. Inkriminované tři plochy nejsou zasaženy inženýrskými sítěmi."

Následná projednávání vedla k potřebě pořízení odborně zpracované dokumentace, která byla několikrát projednávána se zástupci orgánů památkové péče včetně specialisty na zeleň z NPÚ v Praze. Schvalující závazné stanovisko památkové péče obdrželo město v září 2017, kdy byla následně naplánována realizace na počátek období vegetačního klidu.

Pro ilustraci diskuze nad volbou druhu přikládám text E-mailu z 25. května 2017:

"Vážení kolegové,

děkujeme za vaše vyjádření k návrhu výsadby na náměstí v Nymburce. Obecně rozumíme vašemu přístupu pro výsadbu v historickém centru města, ale chtěli bychom poprosit, zda by přeci jen bylo v tomto případě možno akceptovat navrhované platany. Vybrali jsme je po uvědomělé úvaze a stále je považujeme za nejlepší řešení.

Platany byly vybrány kvůli světlosti jejich koruny, rychlosti růstu, možnosti koupit za dobrou cenu již vzrostlé stromy, vysoko nasazená koruna, zajímavý kmen, jejich odolnost a vitálnost v městském prostředí. Platan je v městských centrech i díky atraktivní textuře nenahraditelný taxon, na území Nymburka historicky užíván od 19. století. Naproti tomu lípy v posledních letech špatně snáší klimatické výkyvy a chřadnou, obecně, ani odolnější americké lípy či křížence nepovažujeme v tomto případě za vhodné. Javor babyka by byla sice smysluplná volba, nicméně vhodnost je sporná kvůli husté kompaktní koruně. Do úvahy by připadal obyčejný Javor mléč - rychlý růst, vysokonasazená koruna, vzdušný. Obecně na to můžeme pohlížet tak, že druh stromu není zcela podstatný, pokud půjde o vzrostlejší druhy vytvářející stín a klid.

Dle našeho názoru vhodné pořadí při výběru: 1) platan, 2) mléč, 3) babyka. Díky za spolupráci a těšíme se na odpověď.

Ing. arch. Jan Ritter (místostarosta) a Ing. Jan Lukeš (poradce pro městkou zeleň)"