Ustavující zastupitelstvo očima Nymburských demokratů

06. 11. 2014 22:27

Včera se, jak mnozí z vás vědí, konalo ustavující zastupitelstvo. Budoucnost města řadu občanů opravdu zajímá, protože jich dorazil velký počet a atmosféra v sále byla chvílemi i bouřlivá.

Koalice s podporou komunistů přišla jednotná a pevná. Jejich strategie byla jednoduchá a explicitní - prohlasovat své návrhy, odmítnout návrhy opozice. Individuální invence v oblasti vlastního úsudku byly zřejmě předem zakázány.

Jednu z prvních zásadních diskuzí veřejnosti vyvolal návrh pana Vocáska na tajné hlasování. Okamžitě po jeho vyslovení dali občané jasně a důrazně najevo, že s postupem nesouhlasí. Ani opozice návrh nepodpořila. Následně tím, že všichni její zastupitelé zůstali sedět, zatímco se koalice spolu s KSČM schovávala za plentu a vhazovala volební lístky do urny, učinila z tajné volby veřejnou. Poznámky o tom, že jsme byli zvoleni, abychom pracovali pro město jsme vnímali jako zoufalý pokus o podporu koalice, která tak bohužel jasně předvedla, kdo je zvolil. Předvolební úvahy o tom, že právě komunisté by mohli být pomyslným jazýčkem na vahách, se naplnily do puntíku. Dvanáct hlasů u návrhů na starostu, místostarostu, uvolněného radního i radních ostatních dalo odpovědím jasný rozměr.

Zajímavá byla reakce pana starosty Macha na dotaz pana Broučka z řad občanů, zda pochopil dobře, že koalici tvoří ČSSD, Změna pro Nymburk, ODS a KSČM. Na odpověď, že pouze ČSSD, Změna pro Nymburk a ODS pan Brouček tedy velmi pohotově zareagoval, co je KSČM, když není opozice? Odpovědi, která by zajímala jistě mnoho lidí, jsme se překvapivě nedočkali.

Nesouhlas jsme vyjádřili i v hlasování o zrušení postu druhého místostarosty a následný vznik veřejností velmi kritizovaného a zesměšňovaného místa radního supervizora. Nepřesvědčil nás totiž argument, že koalice shledává toto řešení jako optimální. Fakt, že náplň práce ještě není zcela vyjasněna a ani fakt, že není jasné, jaké výhody toto místo přinese rozladil nejen nás, ale i veřejnost. Porovnání platů či kompetencí jsme se nedočkali a tak je jasné, že finanční úspora asi za tímto řešením nestojí. Pravděpodobně to bude ona nepostradatelnost, kterou několik koaličních zastupitelů skloňovalo v různých podobách. Není zvláštní, že když někoho považujete za nepostradatelného, nabídnete mu nižší pracovní pozici, než doposud vykonával a on to přijme?

Přestože nebývá zvykem, aby se na ustavujícím zastupitelstvu schvalovaly návrhy, několik jich včera předloženo bylo a jednalo se o nemalé částky. Jednota koalice a odmítavý postup potopily opoziční návrh na úsporu za pořízení vozidla pro Městskou policii, a stejně tak návrh na snížení odměn zastupitelům, za jejich činnost v komisích. Ani argument, že se v komisích očekává stejná práce od zastupitelů i nezastupitelů, čemuž by mělo odpovídat jednotné ohodnocení, je nepřesvědčil. Nás a zřejmě ani občany zase nepřesvědčili o tom, že chtějí pracovat pro město co nejlépe – tedy efektivně a hospodárně. Doufejme, že se do příště odmítavá strategie změní a že dojde na skutečnou spolupráci, o které se v průběhu zasedání zmínili panové Mach, Fojtík i Vocásek. Nevíme, zda dokážeme pracovat „jako jeden muž“, jak by si to pan Mach dle svého vyjádření přál, ale jistě můžeme s čistým srdcem konstatovat, že pracovat budeme.