Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Nymburk

21. 11. 2014 11:23

Jednání za účasti veřejnosti se koná od 17 hodin v zasedací místnosti na Městském úřadě.

Program:

1. Navýšení kapacity separačního dvora Nymburk - dotace

2. Město Nymburk - svoz bioodpadů, papíru a plastů - smlouva dotace