Vizuální styl města Nymburk

24. 02. 2017 20:31

Jsme přesvědčeni, že město naší velikosti by mělo disponovat kvalitním a sjednoceným stylem vizuální komunikace, který propojí městské instituce a aktivity, usnadní vnější i vnitřní komunikaci a společně napomohou vytvářet dobrý obraz města.

Z tohoto důvodu připravujeme soutěž na zpracování vizuálního stylu města. Již v minulosti jsme podnikali jednotlivé kroky, rozvíjeli městský zpravodaj, diskutovali nad podobou vizitek či emailových zápatí. Postupem času se ale ukázalo, že nelze dále postupovat bez propracování jasné a komplexní podoby prostředků, jimiž město komunikuje.

Rozhodli jsme se tedy následovat příklad mnoha dalších českých měst a najít v soutěži tvůrce, který si s naším zadáním a požadavky co nejlépe poradí. V ní bude hodnocena nejen cena, ale především praktická využitelnost, kreativita zpracování a dostatečná originalita. Právě naplněním těchto požadavků získá komunikace města sebevědomou, sjednocenou a nadčasovou tvář, která dokáže solidně prezentovat město i jeho instituce po mnoho následujích let.