Volby 2014

14. 03. 2014 12:01

Volby do obecních zastupitelstev se budou konat na podzim roku 2014.

Datum konání se teprve upřesní vyhlášením prezidenta republiky, ale dle platných zákonů je jisté, že proběhnou někdy mezi 16. zářím a 16. říjnem. Do té doby se chystáme touto cestou pojednat o důležitých tématech našeho města, jako např.:

  • PODOBA VEŘEJNÉHO PROSTORU MĚSTA
  • ROZPOČET MĚSTA
  • OBSAH MĚSTSKÉHO ZPRAVODAJE A JEHO PODOBA
  • KULTURA VE MĚSTĚ
  • DOPRAVA
  • NYMBURSKÁ NEMOCNICE
  • ŠKOLSTVÍ
  • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA
  • SOCIÁLNÍ SLUŽBY
  • INFORMOVANOST OBČANŮ, VŠEOBECNÁ OSVĚTA

Budeme rádi, když některá další témata vzejdou i z vašich reakcí. Pište na adresu:

Jan Ritter, Poděbradská 1867/7, 288 02 Nymburk

nebo e-mail: nymb.dem@gmail.com