Vyhodnocení soutěže o návrh NOVÉ LÁVKY PRO PĚŠÍ I CYKLISTY

14. 09. 2018 18:19

Dnes 14. září vybrala odborná porota vítězný návrh nové lávky přes Labe, která bude stát v prostoru původní zdemolované lávky pro pěší z roku 1985.

Odborná porota složená z architektů, mostních inženýrů i zástupců města v pátek 14. září 2018 posoudila šest návrhů z užšího výběru a vyhodnotila vítěze. Porota tak rozhodla o udělení cen a návrhu lávky, který by se měl realizovat. Soutěžní návrhy byly posuzovány anonymně, tedy nikdo z porotců nevěděl od jakého autora který navrh pochází.

Po obsáhlé diskusi nad soutěžními návrhy se rozhodla porota udělit 1. cenu návrhu od společnosti SHP - Stráský, Hustý a partneři, s. r. o. (autoři: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Adam Zmuda, Ing. Kristýna Klinková, Ing. Jaroslav Baron).

Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., DSc. je shodou okolností zároveň autorem původní lávky na témže místě, která byla v srpnu tohoto roku odstraněna.

Složení poroty: architekti Václav Aulický, Lukáš Ehl, Jan Pešta; mostní inženýři Jan L. Vítek - předseda poroty, Milan Komínek, Petr Vítek; zástupci města, starosta Pavel Fojtík, místostarostové Adriena Gabrielová a Jan Ritter a městský architekt Jan Němec. Jednání se zúčastnili také experti na dopravu, ekonomiku, památkovou péči, statiku a další zástupci městského úřadu v Nymburce.

Všechny soutěžní návrhy jsou zveřejněny na stránkách souteže http://www.soutez-lavka-nymburk.cz/

Tisková zpráva 14. 9. 2018 a celkové shrnutí.

Z médií:

www.prima.iprima.cz

www.ct24.ceskatelevize.cz

nymbursky.denik.cz

www.ceskenoviny.cz

www.novinky.cz

www.praha.idnes.cz

www.archiweb.cz

Fotogalerie