Zasedání zastupitelstva 13. 4. 2016

15. 04. 2016 10:47

Co se z tiskových zpráv města ani z Nymburského deníku nedozvíte.

Bazén: Po delší debatě byla schválena rekonstrukce stávajícího bazénu. V zásadě nebyl tento záměr nikým zpochybněn, všichni samozřejmě kvalitní bazén pro plavání v Nymburce chceme. Před rokem byla dle pana starosty “všechna pro” pro nový bazén u zimního stadionu, letos je prý zase lepší rekonstruovat stávající. Pravda je zřejmě taková, že ani jedna varianta není chybou a každá má srovnatelný poměr výhod a nevýhod. Opozice ovšem navrhovala realizovat tuto akci bez úvěrového zatížení města, což dle všech prohlášení, které zazněly, je naprosto reálné. Místo toho bude dluh splácen několik volebních období, je to tedy utrácení peněz z rozpočtů, které bude schvalovat po příštích volbách jiné zastupitelstvo. Vzhledem k výši a podmínkám úvěru, který se navíc jeví v předpokladech jako velmi nehospodárný, je to tedy velmi neuvážlivé jednání.

VaK: Na zasedání valné hromady VaKu Nymburk a.s. byl znovu nominován Zdeněk Vocásek, přitom koalice v této firmě spoluvlastněné městem Nymburk má zastoupení v osobě Pavla Fojtíka, který je místopředsedou představenstva společnosti. Navrhovali jsme nominovat člena finančního výboru, Ing. Petra Fusse, který by tam zastupoval opozici, čili 43 % nymburského zastupitelstva. Koalice, tedy 47 % zastupitelstva si s podporou komunistů ovšem usurpuje zastoupení v této akciové společnosti nadále pouze pro sebe. Všechno má svůj důvod. Kvalifikovaný člověk by mohl být přítěží pro změnu starých pořádků.

Česko-čínská průmyslová zóna byla slavnostně otevřena hejtmanem 26. 2. 2016. Na zastupitelstvu týden předem 17. 2. ovšem o této akci nezaznělo ani slovo. Přitom jsme na tomto zasedání vznesli dotaz, co se v souvislosti s Česko-čínskou zónou doposud dělo a děje, zda se již cokoliv objednávalo atd. Bylo veřejně zamlčeno i objednání billboardu dne 11. 2. za 47.790 Kč + DPH, který posloužil slavnostnímu otevření a nyní tam na kraji pole dále stojí. Ale prý je mobilní. Naše obavy se tedy naplňují, hejtman si zde za peníze z městského rozpočtu financuje své politické akce, na které nejsou ani zastupitelé formálně pozváni. Participace města je tedy od začátku fraškou. Kdo je pod rozhodnutím o zřízení První Česko-čínské zóny podepsán, ať zpytuje svědomí, my navrhovali seriózní jednání, ne tento tragikomický cirkus.

Technické služby Nymburk: Město po 16 letech přiznalo, že jím zřízená organizace je 16 let financována v rozporu s tuzemskými zákony a tím hrubě porušovala povinnosti řádně hospodařit se svěřeným majetkem. Myslíte si, že někdo vyvodí osobní zodpovědnost? My se domníváme, že ne. Spíše se domníváme, že ředitel organizace a zároveň radní dostane další odměny.

Z toho jednoznačně pozitivního bychom uvedli alespoň, že zastupitelé schválili dotaci na podporu primární prevence rizikového chování na základních školách v Nymburce. Více než 1100 dětí tak prochází komplexním edukačním systémem zaměřeným např. na zdravý životní styl a vztahy, prevenci experimetování s návykovými látkami apod. Dále se podařilo ve formě tzv. minimální sítě sociálních služeb, kterou jsme v loňském roce připravili, podpořit několik sociálních služeb, a to např. odlehčovací služby Centra pro všechny, ranou péči z Kutné Hory, která pomáhá rodinám s dětmi se zdravotním postižením, nebo také poradenské služby Respondea. A doktorka Zatloukalová, která byla ze zasedání zastupitelstva omluvena, alespoň po starostovi města poslala pochvalu za úpravu zeleně v MŠ Růženka.