Závěry mimořádného zastupitelstva, konaného 27. 5. 2015

28. 05. 2015 12:30

Zastupitelé města Nymburka ve středu 27. května 2015 přijali počtem 21 hlasů tato usnesení:

1) Zastupitelstvo města vyzývá firmu AZOS CZ, aby neprodleně a bez zbytečného odkladu  zastavila výrobu z důvodu neoprávněného provozu - výroby.

2) Zastupitelstvo města vyzývá Krajský úřad Středočeského kraje ke zrušení integrovaného povolení z důvodů neplnění podmínek IPPC.

3) Zastupitelstvo města dává podnět místně příslušnému živnostenskému úřadu k pozastavení provozování živnosti firmy AZOS v provozovně Pražská 2589, Nymburk.

4) Město Nymburk se zavazuje k úhradě doložených finančních nákladů spolku Permanent na konzultace s právním zástupcem do výše 15 tisíc korun, který doposud spolek v jejich jednání zastupoval. Tím totiž zastupoval i občany tohoto města.

5) Zastupitelstvo města dává podnět České inspekci životního prostředí pro porušení integrovaného povolení z důvodů obtěžujícího zápachu a emisí, včetně fugitivních, způsobujících zdravotní potíže občanů města.

Více zde: http://www.radiopatriot.cz/news/kraj-ma-udajne-nove-eso-v-rukavu-jak-zastavit-azos-na-nymburskem-zalabi/