Mezi naše priority patří například

  • hospodárné nakládání s veškerými prostředky města,
  • celkový vzhled města,
  • průběžná údržba a úklid ve městě,
  • spravedlivá podpora občanských aktivit,
  • motivace k zájmu o společný prostor,
  • zveřejňování podstatných informací bez vyzvání a v předstihu,
  • kvalitní plánování, koncepční uvažování a investování,
  • otevřenost, zapojování občanů, občanských iniciativ a podnikatelských subjektů apod. do rozhodování o budoucnosti města,
  • ochota k plné transparentnosti úřadu a využití potenciálu místních odborníků,
  • průběžná osvěta veřejnosti v myšlenkách občanské společnosti.