NYMBURSKÁ KOALICE SLAVÍ, ZMĚNY K LEPŠÍMU SE PROZATÍM ODLOŽILY

11. 06. 2015 16:00

Ve středu 10. června 2015 se konalo 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Nymburk. Nymburští demokraté ve spolupráci s TOP 09 a ANO 2011 připravili do programu 3 návrhy, které by vedly k dalšímu zkvalitnění prostředí v našem městě a výrazným způsobem by zvýšily transparentnost fungování radnice, čímž se mimochodem v předvolebním programu vždy ohání kde kdo.

Nyní se nám jednalo o:

- Zveřejňování smluv města Nymburk;

- Zveřejňování zápisů z jednání výborů a komisí;

- Doporučení vydání nařízení omezující podomní a pochůzkový prodej ve městě Nymburk.

Podrobně zpracované materiály, které byly zejména výsledkem svědomité práce Miloslava Klímy a Ivana Černovského, dostali všichni zastupitelé v předstihu 7 dnů před zasedáním a navíc jsme o našem záměru přípravy těchto bodů informovali 14. května 2015 na pracovní schůzce celou radu města, tedy téměř v měsíčním předstihu. Radní tehdy náš přednesený záměr přešli souhlasným mlčením a do zasedání jsme od nikoho z koalice neobdrželi žádnou zpětnou vazbu.

Ta přišla teprve, když se body začaly projednávat přímo na zastupitelstvu. U všech tří bodů se začalo tím, že místo toho, aby bylo dáno první slovo k uvedení návrhu předkladatelům, všechny 3 body uvedl v patřičně negativním postoji starosta. K zákazu podomního prodeje nám bylo sděleno, že byl tento návrh duplicitně narychlo vypracován zaměstnancem úřadu a ať je tedy náš návrh stažen a u dalších dvou byly starostou podány protinávrhy, které částečně ty naše kopírovaly a částečně je doplňovaly o nesmyslné, zcela zbytečné či ničím pádným podložené požadavky.

Proč koalice přichází s takovými návrhy až v okamžiku, kdy jsme je do zastupitelstva připravili my? Proč s nimi nepřišla již dříve, případně proč je nepodpořila, když s nimi údajně v podstatě souhlasí? Za vším tímto nelze hledat nic jiného, než upřednostňování pseudo-politické soutěže před skutečným a neodkládaným zkvalitňováním prostředí našeho města. Toto chování je mimo jiné bezohlednou arogancí vůči práci opoziční části zastupitelstva a dalších osob, kteří se přípravě těchto věcí věnují v čase mezi výkonem svých vlastních profesí a na rozdíl od vedení města a zaměstnanců úřadu bez finančního ohodnocení.

Ani jeden z těchto návrhů tedy neprošel. Jedinou útěchou nám nyní zůstává, že my jsme politicky korektní, ale oni, žel, asi politicky zdatní. Nebo je na místě spíše vysvětlení, že se jedná o koučing politicky zkušené, v komunálních volbách nekandidující osoby, která sestavila tuto koalici a nyní ji skrytě, ale aktivně řídí?